606 422 797
kor.slav@tlen.pl

O firmie

Firma Elektro Power od 14 lat specjalizuje się w modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonujemy pełen zakres usług projektowych, modernizacyjnych i pomiarów elektrycznych na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych. Działamy na terenie Warszawy i okolic.

elektro power
Wymiana wlz 
badania okresowe
instalacja odgromowa

Usługi w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej:

– Projektowanie wewnętrznych linii zasialających (WLZ)
– Wykonywanie modernizacji układów zasilania
– Projektowanie i montaż rozdzielnic
– Wykonywanie systemu awaryjnego zasilania budynku i oświetlenia awaryjnego
– Wykonywanie instalacji odgromowych
– Wykonywanie instalacji monitoringu

Usługi w zakresie pomiarów elektrycznych i okresowych przeglądów:

Pracujemy na specjalistycznych przyrządach pomiarowo-kontrolnych i oprogramowaniu komputerowym firmy Sonel. Posiadamy certyfikowane mierniki do pomiarów między innymi:

 – Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 – Rezystancji izolacji przewodów i kabli elektrycznych 
 – Rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
 – Rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości,
 – Natężenia i równomierności oświetlenia,
 – Obwodów odgromowych.

Portfolio

Kontakt

telefon 
606 422 797

e-mail

kor.slav@tlen.pl